Meet- en Schatboeken

In een Meet- en Schatboek werden alle grondtransacties bijgehouden die plaats vonden in de gemeente Helden.
Zo kon het gemeentebestuur bijhouden wie voor welke grond, grondbelasting diende te betalen.
Deze financiele gegevens zijn een mooie toevoegingen aan de genealogische gegevens van onze voorouders. Hieronder kun je verschillende Meet- en Schatboeken downloaden:

Tekst en uitleg op de Meet-en Schatboeken. Hoe werkt het systeem?
Meet- en Schatboek gemeente Helden 1663
Meet- en Schatboek gemeente Helden 1681
Meet- en Schatboek gemeente Helden 1725
Meet- en Schatboek gemeente Helden 1793

Voorwoord

Van alle archieven worden wellicht de registers van de burgerlijke stand en de kerken het meest geraadpleegd. Behalve datums van geboorte, huwelijk en overlijden is van onze voorouders nog veel meer interessant historisch materiaal aan te treffen. Welke eigendommen hadden onze voorouders? Of hoeveel belasting betaalde ze?

Bij het samenstellen van het historisch boek Van Achell tot Egchel trof ik veel antwoorden op deze gestelde vragen in de meet- en schatboeken van 1663-1681-1725 en 1793 aan. Ze bleken een nog zwaar onderbelicht stuk geschiedenis te zijn.

De vier genoemde boeken zijn middels nummers die naar elkaar verwijzen gekoppeld.  Zo zijn alle percelen en panden te herleiden. Delingen onder families treft men veelvuldig aan. Behalve deze nummers staan ook de te betalen belasting opgenomen. Bij verkoop schreef men het bewuste perceel of belastingbedrag over naar de nieuwe eigenaar.

Dit meet en schatregister is zo ingedeeld dat van de vier boeken iedere keer één apart register is opgemaakt. Dat wil zeggen de belangrijkste gegevens zijn overgenomen als, nummers, naam, bijnaam, en te betalen bedragen. Toponiemen, aan en verkopen en andere beschrijvingen zijn hier niet meegenomen. Immers ik wil u het leukste van archiefonderzoek, het zelf zoeken en vinden niet afnemen. Leuker kon ik het niet maken, wel makkelijker. Het register geeft u ook snel toegang naar de originele bladzijden en geeft de koppeling in de vier boeken aan. Hiermee is een stukje van het gemeentearchief van Helden weer toegankelijker geworden. Behalve in boekvorm zullen deze gegevens ook op de historische site www.egchels-verleden.nl komen te staan.

Om makkelijker op achternamen te kunnen zoeken zijn de vier registers van indexen voorzien. Achter de naam treft u het bladzijde nummer aan waar u de gezochte persoon kunt vinden. Om onderscheid te maken tussen de hoofdstukken zijn oranje schutbladen opgenomen. Ondanks alle zorg bij het samenstellen van dit register vraag ik uw begrip voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Een woord van dank spreek ik uit aan Geert Schmitz en Toos Wilms welke het mogelijk maakte dat ik het origineel materiaal mocht inzien. Ik wens u veel plezier bij de zoektochten in dit register.

Henk Thiesen