Inwonersgetallen

Inwoners Egchel vanaf 1678

Op De Keup in 1678 een huis, in 1725 vier en in 1802 zeven huizen. Omstreeks 1820 vestigden zich de eerste mensen op de Egchelhei. Tussen 1840 en 1850 lagen op de Egchelhei nog maar 5 boerderijen. In 1642 had Egchel 88en in 1655, 106 inwoners. In 1691 telde Egchel 110 personen: 30 mannen, 58 vrouwen en 22 kinderen.

In 1701 lagen in geheel Helden 311 huizen, waarvan in \"Aggel\" 37. Tevens wordt vermeld, dat in \"Aggel\" 24 mannen jonger dan 40 jaar waren. In 1743 tellen we met 42 gezinnen een gemiddelde inwonergetal per huis van 3,4. Tevens geeft deze lijst uit 1743 een mooi beeld van de samenstelling van de totale bevolking van Egchel: 30 mannen. 35 vrouwen. 28 zonen. 24 dochters. 12 familie. 6 knechten en 11 meiden. In totaal 146 personen.

In 1786 treffen we in het Hertschap Egchel 38 families aan op een totaal aantal inwoners van 176.

De grenzen van een Hertschap werden niet altijd nauwkeurig gevolgd. Daardoor wisselen de inwonersgetallen soms. In 1805 werden onder de \"Ceup\" 152 inwoners geregistreerd (bedoeld werd Egchel) en op de Hub stonden 106 mensen ingeschreven. Een jaar later was de bevolking iets gegroeid, op de \"Ceup\" 164 en op de Hub 114 mensen. In 1816 was er een lichte daling. De bevolking van Egchel bestond toen uit 151 en van de Hub uit 110 personen.

In 1822 werd de Parochie Helden gesplitst in Panningen en Helden. Hierdoor kwam ook een einde aan de hertschapstructuur. Egchel en De Keup werden bij Helden ingedeeld. De Hub en Zelen bij Panningen.

Op 31 juli 1879 werden de mensen van Helden geregistreerd. Om ook groei op de Hub en Zelen weer te geven zijnook de gegevens van deze beiden gehuchten opgenomen: 15 op De Keup. 60 in de Egchelheide. 110 in Egchel. 95 in de Egchelhoek. 105 op de Hub en 135 in Zelen. Samen hadden de eerste 4 genoemde gehuchten 345 inwoners: gemiddeld 5,3 per gezin was.

Inwoners Egchel na 1945.

Toen in 1948 rectoraat Egchel werd opgericht, had de gemeenschap precies 500 inwoners. In 1986 had Egchel 5% van de bevolking van Helden. In 1998 is het aantal van 1948 bijna verdubbeld naar 970. Voor het bestuderen van de leeftijdsopbouw geven de onderstaande kolommen een mooi beeld.

Inwoners Egchel in 1969                           Inwoners Egchel in 1979

Leeftijd Inwoners Leeftijd Inwoners
1 tot 5 jaar 93 0 tot 4 jaar 36
6 tot 15 jaar 227 4 tot 14 jaar 157
16 tot 25 jaar 150 14 tot 24 jaar 211
26 tot 35 jaar 87 24 tot 34 jaar 112
36 tot 45 jaar 86 34 tot 44 jaar 91
46 tot 56 jaar 52 44 tot 54 jaar 87
57 tot 67 jaar 34 54 tot 64 jaar 50
68+ 24 64 tot 74 jaar 22
Totaal 753 74+ 6
    Totaal 772

Bestemmingsplan \"Buitengebied\"

Toen in 1973 bestemmingsplan “Buitengebied” werd voorgesteld, hetgeen bevriezing van de kleine kernen inhield,kwam Egchel in verweer. De aanzet werd gegeven door het actie-comité onder leiding van het toenmalige raadslid Piet Tielen. In een krantenkop van 20 november 1973 lezen we \"Protest in Egchel tegen moord op woonkern\". Namens 432 Egchelnaren die het protest getekend hadden, ging Piet Tielen in 1980 naar de Raad van State om te pleiten voor vergroting van de kom Egchel. Egchel mocht weer groeien.

Bestemmingsplannen in Egchel

De toename van de bevolking in Egchel komt door realisatie van bestemmingsplannen: \"Egchel\" met de van Enckevoortstraat (ca.1963), de Rector Thomassenstraat (ca.1974), de bebouwing Hoekerstraat/Jacobusstraat midden jaren tachtig en vervolgens bestemmingsplan \"Linskesweg\" met de Kapelaan Nausstraat (1992). In 1969 had Egchel 141 gezinnen en in 1980, 190 woningen. In bestemmingsplan “Egchel hook” kreeg Egchel twee straten erbij; Pastor Koningstraat en de Wethouder Piet Tielenstraat. 

Per 1 januari 2006 telt Egchel 929 en per 1 januari 2007, 975 en begin 2008 werd bij de familie Verheijen op de Egchelseweg de 1000ste inwoner geboren.

In 2011 en 2012 wordt hard gewerkt aan bestemmingsplan Giel Peetershof aan de Gielenhofweg. In februari 2012 zijn 44 proefsleuven gemaakt voor archeologisch onderzoek. In 2020 wil men het totale plan gerealiseerd hebben.