Egchel op Kaart

Terug naar overzicht

De Keup en Helden(1734)
test

1. Deze kaart geeft het gedeelte Keup en Helden aan. We zien op deze plaats op de tiendekaart van Helden het gehucht de Keup liggen.

2. De betekenis van de naam Keup is waarschijnlijk de letterlijke vertaling van het woord Kuip. De oudste bebouwing ligt ook inderdaad in een laagte. Een kuip in de stuifzandgebieden bood wellicht ook bescherming om zich in te kunnen vestigen.

3. De Keuperhei was vroeger alleen maar stuifzand. Eind 18e eeuw zaaide men er dennenzaad. Nu is het een mooi natuurgebied en wandelgebied. Mede omdat de grond een slechte kwaliteit had treffen we hier nu nog een restant van het oud landschap aan. Als de grond waardevoller was geweest had de mens deze gronden ontgonnen en er alles uitgehaald. Zie verder onder publicaties De Keup heeft veel te bieden.

4. Het struikgewas De Molenheg heeft waarschijnlijk in het verleden tot aan de Molen van Helden gelopen. Deze heg is in ieder geval een zeer markant stukje in Helden. Thans treffen we waarschijnlijk nog maar een restant aan van wat wij hier op de kaart zien afgebeeld. Nu nog kun je tussen de bomen de stuifzandheuvels uit het verleden zien liggen. Let er maar eens op.

5. De Knesper en Böskesveld zijn typische ontginningen uit de 17e en 18e eeuw. Langzaam maar zeker breidde de boeren hun akkergebied verder uit naar de buitengebieden.

6. De molen in Helden. In het verleden moest hier iedere boer van Helden zijn graan laten malen. Aan de linkerkant van het cijfer zes zien we de St.Anna kapel. De weg die omhoog loopt richting Egchelhoek werd de Egchelse Moellen wegh genoemd.

7. Nu treffen we hier De Kaupman aan. Hiertegenover zien we de H.Lambertuskerk. Hier gingen de Egchelnaren tot 1948 naar de kerk. Op het plein was nog een boerderij gelegen. Deze moest in 1755 wijken voor een waterpoel. Derhalve kreeg het plein in de volksmond de naam, De Pool. Ook hier zien wij weer een duidelijke concentratie van woningen rondom een kruispunt van wegen. Voordat de Pool hier was gegraven noemde men dit plein de �in de Comp�. De betekenis is in de kom. Een plaats in de Comp was in het verleden alleen voor de gegoede burgerij weggelegd.

8. We zien de Cromstraat. Ze doet haar naam echt eer aan en meandert richting Panningen. Nu wordt ze de Van Hövellstraat genoemd.

Bron: Tiende kaart 1734 Oud Archief Gemeente Helden