Egchel op Kaart

Terug naar overzicht

Egchel op de Tiendekaart(1734)
test

1. We zien een klein gedeelte van het gehucht De Keup in 1734. Dit telde toen slechts uit twee boerderijen. Zie verder van Achell tot Egchel, blz. 60-61 afbeeldingen 3.10, 3.11, 312, 3.13. en blz. 71 t/m 74.

2. Boerderij Gielenhof treffen we al aan in de 15e eeuw onder de naam Blenxkensgoed. Later toen ze in het bezit kwam van St.Jacobsgasthuis te Venlo kreeg ze de naam, Gasthuis- of Manhuishof. Hier woonde in het verleden o.a. de famlies Blenxkens, Gielen, Van Knippenbergh, Janssen, Kersten, Coenen, wederom Kersten en Willems. Zie ook van Achell tot Egchel, blz. 49 t/m 55 met diverse afbeeldingen.

3. Boven nummer drie zien wij de boerderij die heeft gelegen boven de huidige woning van familie De Bruijn-Stoops. Waarschijnlijk is de afgebeelde boerderij in 1734 gesloopt. Volgens de overlevering droeg de boerderij die later op deze plaats stond de jaarankers van 1735. Hier woonde o.a. Aerd van Dijck (genoemd naar de Achelse Dijck), en de families Jeucken, Gielen, Tercken en Heesen. In 1827 woonde hier de Joannes Gielen. Omdat hij studeerde in de Godsgeleerheid had hij de bijnaam de Student. Zie ook van Achell tot Egchel, blz. 14, foto 1.4.

4. In deze hoek van Egchel treffen we een waterven en twee boerderijen en een schuur aan. Ze staan ter hoogte van de huidige bocht Gielenhofweg-Linskesweg. Een boerderij droeg de naam Roosenhof en werd lange tijd bewoond door de familie Roosen. Zie ook van Achell tot Egchel, blz. 63, foto 3.14 en 3.15. en blz. 100 afbeelding 4.73.

5. Bij vijf treffen we nu gemeenschapshuis �t Erf aan. Tussen de twee afgebeelde boerderijen loopt nu de Kapelaan Nausstraat. Zie ook van Achell tot Egchel, blz. 235 t/m 239 met diverse afbeeldingen.

6. De Kempstraat werd in het verleden Schoenmakersweg genoemd naar schoenmaker Nabben die in de Van Enckevoortshof woonde. Links zien we het leengoed van Enckevoort van de familie met dezelfde naam en rechts de afgesplitste boerderij het zogenoemde �Knuppelleen�.

7. Naar links loopt de weg die nu de naam Mulderweg draagt.

8. Op deze plek is later de Gielenhofweg aangesloten.

9. De Molenweg liep midden door het Grootveld. Hier verbouwde men in het verleden veel granen als rogge en boekweit. De Grootveldweg is nog een verwijzing naar dit veld.

10. Een van de markantste punten van Egchel. Het afgebeelde plein is heden nog terug te vinden. We zien afgebeeld, een kapelletje (Heilig huiske). Zie hiervoor ook van Achell tot Egchel blz.40. Verder had de Egchelse Hook in 1734 twee watervennen. In 1755 vaardigde de Pruisische Koning een wet uit die voorschreef dat bij een groep boerderijen minimaal één waterpoel aanwezig moest zijn. Zo ontstond in Helden-Dorp in 1755 De Pool. Bij brand kwamen alle inwoners met een emmer en gaven zo op een rij het bluswater in de emmer door.

11. Boerderij Claessenhof was de grootste boerderij van Achell. In het verleden werd ze ook Boeninshof genoemd naar de eigenaar Boenen uit Venlo. Op deze plek aan de Hoekerstraat treffen we nu de woning van de familie Jacobs aan. Egchel kende in het verleden vier grote hoven te weten, Roosenhof, de Hof van Enckevoort, Gielenhof en Claessenhof. Tussen deze boerderijen groeide de gemeenschap Egchel. Dit geeft ook een verklaring voor de ietwat vreemd aandoende ruimtelijke indeling. Zie Van Achel tot Egchel blz. 45 t/m 49 met diverse afbeeldingen.

12. De huidige Hoekerstraat werd in het verleden Deemse of Beelse straat genoemd. De betekenis is nog niet duidelijk. We zien de straatbreedte nogal varieren. Sinds eeuwen plant men bomen langs de wegen.

Bron: Tiende kaart 1734 Oud Archief Gemeente Helden