Egchel op Kaart

Terug naar overzicht

Achell op de Tiendekaart(1685)
test

1. Ook het gehucht De Keup was tot 1830 onderdeel van het Hertschap Achell.

2. Boerderij Gielenhof was in het verleden eigendom van het St.Jacobsgasthuis te Venlo. Derhalve treffen wij deze boerderij ook aan onder de namen, Gasthuishof en Manhuishof. Op zo´┐Żn boerderij woonde een pachter. Deze deelde met de eigenaar samen de helft van de lusten en de lasten van de boerderij. Hij had de bijnaam \\\"Halfer\\\" of \\\"Halfman\\\". Zie van Achell tot Egchel blz. 50 t/m 55.

3. Op deze hoogte zoeken we de boerderijen, Roosenhof en de Apothekershof (deze was in bezit van een Venlose apotheker). Het waterven hoorde toe aan de familie Roosen. Volgens de overlevering moet dit ongeveer op de hoogte hebben gelegen waar nu Café Manders staat.

4. Recht naar boven treffen we de Hof van Enckevoort (nu Tummers, Kempstraat) en aan de andere kant van de weg de afsplitsing van deze hof aan (nu Manders-Van Tongerlo). Aan de Kempstraat staat ook Basisschool De Kemp. Tussen drie en vier staat de kerk van Egchel.

5. De hof van \\\"Peter Jacobs alias Jeucken\\\" moeten we zoeken ter hoogte waar nu ongeveer de Muldersweg loopt. Peter Jacobs was een vermogend man.

6. Op dit punt ging de weg van de Egchelhoek richting Heidegebied naar de Haenenberg en de turfkuilen op de Schorf.

7. Rechts langs nummer zeven zien wij boerderij Boeninshof later Claessenhof genoemd. Dit was de grootste hof van Egchel in 1602. Ongeveer 70 morgen (ongeveer 23 hectaren). Bedenk er waren toen geen tractoren. Aan de linkerzijde zien een afsplitsing van deze hof, deze draagt de naam Van Aefferdenshof. Zie van Achell tot Egchel blz. 45 t/m 49.

8. Deze akker werd al in 1466 Vorderschoet genoemd en weer later het Vurdel Schutters veld. Hier zou ook ergens een boerderij met de naam Linderhof gestaan moeten hebben. Daar hebben in het verleden de Verlindens gewoond. Nu treffen we in dat gebied de Linderweg en Bakkersweg aan.

9. Bij nummer negen zien wij dat het landbouw gebied steeds meer uitbreiding krijgt richting heidegebied. De rode lijn is de tiendegrens. Boven de lijn treffen wij de ontginningen aan, van vóór en eronder van na 1496. De inwoners boven de rode lijn betaalde de tiende, een vorm van belasting aan de Karthuisers en Keijsersbosch. De inwoners onder de lijn betaalde de tiende aan de Koning.

10. Het eindpunt van Hertstschap Achell is op Hondsheuvel. Het volgende aangrenzende hertschap was Beringe en Everloo.

11. Bij dit punt zien wij aan de linker kant al diverse boerderijen staan. Samen vormen ze het gehucht Zelen in 1685.

12. Hier komt de Zelenstraat uit in de Heuvelhoek. Deze kaart komt niet geheel met de werkelijkheid overeen. Ze is ook niet getekend als kadasterkaart maar meer om aan te tonen waar de grenzen van de tiendelijn lag.

13. Op deze plek staan in 1685 slechts enkele boerderijen. Hier groeide de bebouwing uit tot de Egchelhoek.